• “Direct aangesloten op AW-berichtenverkeer en i-WMO standaarden”

 • “Transfers? Het ziekenhuis blijft in contact met de patiënt thuis”

 • “Apothekerskring: dossiers, rechten en plichten, alles met de CarePad”

 • “Rechten en plichten, CarePad biedt een uitkomst voor de apothekerskring”

 • “Dag mams. Hoe gaat het? We komen overmorgen op de koffie”

 • “Dat is handig, 1x aantikken en ik maak direct contact”

 • “Kijk, we kunnen nu precies zien wanneer de thuiszorg komt”

 • “Iedereen kan met de speciale software van CarePad een tablet bedienen”

 • “Hallo opa! Wat ben jij aan het doen?”

 • “Dit is toch ongelooflijk, nu kunnen we elkaar iedere dag zien”

 • “Ach, kijk nou, wat een mooie foto van die kleine”

Zorg op afstand is de nieuwe norm

CarePad voor zorgorganisaties en professionals

Zorgorganisaties, specialisten en professionele hulpverleners ontdekken de CarePad als multifunctioneel communicatiemiddel. Sneller, beter, makkelijker en bovendien betrouwbaar omdat altijd actuele informatie direct beschikbaar is.

Digitaal declareren bij verzekeraar

Een papieren zorgdossier behoort straks tot het verleden. Contacten met SVB, gemeente, declaraties naar verzekeraars of het verzenden en ontvangen van facturen verloopt beter en sneller. Direct beeldcontact met de zorgkring van een cliënt of patiënt is mogelijk.

E-care maakt zorg makkelijker, beter en veiliger

CarePad bespaart veel tijd

Alleen al het fenomeen beeldbellen zorgt voor een enorme tijdswinst waardoor zorgverleners zich meer kunnen richten op de zorg en minder op alle rompslomp daaromheen. Afhankelijk van de zorgbehoefte kunnen wijkverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, casemanagers, logopedisten, psychologen, artsen en ergotherapeuten direct met elkaar communiceren. Actuele informatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. De zorg voor de cliënt of patiënt kan op afstand door de zorgkring worden gevolgd.

Apothekerskring: Sneller en beter

Apothekers kunnen optimaal met elkaar en met hun zorgkring communiceren betreffende een patiënt. Medicatiegebruik en voorlichting kan persoonsgebonden worden bijgehouden. Herhaalrecepten kunnen met de CarePad worden afgehandeld. Bijsluiters kunnen 24/7 worden geraadpleegd. Het voorraadbeheer kan beter op peil worden gehouden. De facturatie verloopt sneller en nauwkeuriger. De mogelijkheden zijn legio, neem contact op met CarePad Benelux BV voor meer informatie (088) 234 00 00.

Meer tijd voor zorg, minder tijd aan administratie

Alle zorgmomenten worden direct na afloop geregistreerd door digitaal te ondertekenen. De CarePad bevat alle gewenste informatie bij IGZ-controles. De mogelijkheid om rechtstreeks te factureren aan verzekeraars zorgt voor een snelle en accurate afhandeling. Gemeenten kunnen afgegeven zorgindicaties beter beoordelen en de zorgbehoefte aanpassen.

Zorgplan en zorgdossier, altijd actueel

CarePad: HKZ-proof

Heeft u een ISO/HKZ-licentie? Wilt u dat de zorg die u verleent veilig en verantwoord is en blijft? Dan is de CarePad uw compacte ‘zorgdossier.’ Bij een nieuwe audit ontlast u medewerkers van stress omdat alle gewenste informatie altijd up-to-date is. Het bijhouden en wijzigen van belangrijke informatie is voortaan geen punt van zorg meer: Protocollen, individueel zorgplan, medicatiebeleid, klachtenregeling, commissies, training en deskundigheid van medewerkers, Melding Incidenten (MIM/MIP), bestuurlijke transparantie (Governance code) etc. Alles wat nodig is voor ISO/HKZ zit in de CarePad. Met één handeling kunnen alle beschikbare CarePads direct worden aangepast. Een enorme tijdswinst en financiële besparing. CarePad draagt bij aan papierverspilling.

CarePad opent een nieuwe wereld

Communiceren met moderne en snelle communicatiemiddelen, zoals het internet, is ondenkbaar geworden in onze samenleving. Nieuwe technieken volgen elkaar snel op. De tablet is een van de communicatiemiddelen die een steeds belangrijker rol gaat spelen in ons dagelijks leven.

Ontwikkeld in de VS

CarePad is een tablet voorzien van unieke software. De software voor de CarePad is in een co-productie ontwikkeld door zorgprofessionals en ict-programmeurs in Nederland en de Verenigde Staten.

Zelfredzaamheid en eenzaamheid tegengaan

De CarePad werd in eerste instantie ontwikkeld om bij (zeer) ouderen de zelfredzaamheid te vergroten en eenzaamheid te voorkomen. De uitdaging was om de tablet aan te passen en de bediening ervan toegankelijk te maken.

Bijzonder laagdrempelig

Veel ouderen ervaren de technologische ontwikkelingen als zeer gecompliceerd. Een mobiele telefoon gebruiken lukt nog wel, maar een smartphone of Android wordt voor de meesten al een stuk lastiger. Ouderen willen graag het liefst dagelijks contact houden met kinderen, kleinkinderen, buren en kennissen. Maar de drempel om een smartphone, notebook of tablet te gebruiken werd als ‘te ingewikkeld’ ervaren. Daarom werd de CarePad ontwikkeld!

De beste E-zorgontwikkeling

Nieuw ontwikkelde software maakt het mogelijk om de tablet voor veel meer doeleinden te gebruiken. De zorgkring van de cliënt of patiënt en zorgorganisaties kunnen nu profiteren van de beste zorgontwikkeling sinds jaren.

CarePad maakt de zorgcirkel voor iedereen rond.

Koppelingen met

o.a Zorgkantoren, Verzekeraars en Gemeenten

Stel uw vraag

Start een chatsessie met een van onze medewerkers

Kiezen voor de CarePad

 • Speciaal ontwikkeld voor ouderen
 • Zeer eenvoudige bediening
 • Ideaal als alarmeringssysteem
 • Direct contact met naasten en verzorgers
 • Voldoet aan HKZ-normen en eisen
 • Vervangt op termijn het zorgdossier
 • Urenregistratie voorkomt misbruik
 • Sneller facturen; inzicht in financieel proces
 • Talloze gebruiksmogelijkheden gericht op de doelgroep
 • Veilig in gebruik
 • Spelenderwijs het internet verkennen
 • Gratis software updates
 • ’Kan niet fout gaan‘