• “Direct aangesloten op AW-berichtenverkeer en i-WMO standaarden”

 • “Transfers? Het ziekenhuis blijft in contact met de patiënt thuis”

 • “Apothekerskring: dossiers, rechten en plichten, alles met de CarePad”

 • “Rechten en plichten, CarePad biedt een uitkomst voor de apothekerskring”

 • “Dag mams. Hoe gaat het? We komen overmorgen op de koffie”

 • “Dat is handig, 1x aantikken en ik maak direct contact”

 • “Kijk, we kunnen nu precies zien wanneer de thuiszorg komt”

 • “Iedereen kan met de speciale software van CarePad een tablet bedienen”

 • “Hallo opa! Wat ben jij aan het doen?”

 • “Dit is toch ongelooflijk, nu kunnen we elkaar iedere dag zien”

 • “Ach, kijk nou, wat een mooie foto van die kleine”

Particulieren

Vanaf november 2015 zal de CarePad ook beschikbaar zijn voor particulieren.

Voor Wie?

Iedereen die vrijwillig een familielid, buurtgenoot of bekende helpt bij de dagelijkse ondersteuning van een oudere of hulpbehoevende.

Waarom?

 • Op ieder gewenst moment van de dag kan op afstand contact worden gemaakt met de oudere of hulpbehoevende en vice versa door gebruik te maken van beeldbellen
 • Het aantal zorgmomenten en het aantal bezoeken kan per dag of per week aangepast worden
 • Efficiënte dag- en tijdsindeling
 • Actueel inzicht in het zorgproces door zorgprofessionals
 • De CarePad is een uitstekend hulpmiddel om risicosignalering te bevorderen (gemoedstoestand, eenzaamheid, lichamelijk letsel, voeding, vallen, etc.)
 • Behalve mantelzorgers kunnen ook buurtwerkers, zorgprofessionals en wijkverpleegkundigen de oudere of hulpbehoevende door middel van de CarePad ondersteunen
 • De CarePad kan tevens gebruikt worden als puzzelboekje, leesboek, krant, fotoalbum, post, etc.

Waarvoor?

 • Bellen of gebeld worden door gebruik te maken van het icoontje beeldbellen
 • Dagelijks ‘live’ contact maken met (klein)kinderen
 • Foto’s maken, ontvangen of versturen
 • Contact maken met buren; buurtpreventie
 • Contact houden met de persoonlijke zorgkring, van huisarts en specialist tot casemanager en verpleegkundigen
 • Bijhouden en registreren van zorgmomenten (volgens HKZ-normen)
 • Actuele informatie over medicatieverstrekking
 • Zorgprofessionals kunnen de CarePad gebruiken als logboek en registratie voor urenverantwoording

Pluspunten

 • De CarePad is naast prive´gebruik vooral voor de zorgcirkel rondom ouderen of hulpbehoevenden een ideaal hulpmiddel
 • De houder van de CarePad behoudt zelf de regie over het gebruik ervan

Vereist

Voor het gebruik van de CarePad is alleen een internetaansluiting nodig.

Voor Wie?

Huisartsen en specialisten

Waarom?

 • Op ieder gewenst moment van de dag kan op afstand contact worden gemaakt met de oudere of hulpbehoevende en vice versa door gebruik te maken van beeldbellen
 • Het aantal contactmomenten en het aantal huisbezoeken kan snel aangepast worden
 • Efficiënte dag- en tijdsindeling
 • Inzicht in toediening en gebruik van medicamenten
 • Actueel inzicht in het zorgproces door ingevoerde gegevens van zorgprofessionals
 • De CarePad is een uitstekend hulpmiddel om risicosignalering te bevorderen (gemoedstoestand, eenzaamheid, lichamelijk letsel, voeding, vallen, etc.)
 • Inzicht in zorgproces door buurtwerkers, zorgprofessionals en wijkverpleegkundigen

Waarvoor?

 • Bellen of gebeld worden door gebruik te maken van het icoontje beeldbellen
 • Dagelijks ‘live’ contact maken met (klein)kinderen
 • Foto‘s maken, ontvangen of versturen
 • Contact maken met buren; buurtpreventie
 • Actuele informatie over medicatieverstrekking
 • Waarschuwingssysteem medicatietoediening
 • Inzicht in persoonlijk zorgproces
 • Contact houden met de zorgkring, van huisarts en specialist tot casemanager en verpleegkundigen
 • Bijhouden en registreren van zorgmomenten (volgens HKZ-normen)
 • Zorgprofessionals kunnen de CarePad gebruiken als logboek en registratie voor urenverantwoording

Pluspunten

 • De CarePad is naast privégebruik vooral voor de zorgcirkel rondom ouderen of hulpbehoevenden een ideaal hulpmiddel
 • De houder van de CarePad behoudt zelf de regie over het gebruik ervan

Vereist

Voor het gebruik van de CarePad is alleen een internetaansluiting nodig.

Voor Wie?

Verpleegkundigen op alle niveaus (ook in opleiding), zorgkundigen, verzorgenden, zorgcoördinatoren, zorgmanagers, etc

Waarom?

 • Op ieder gewenst moment van de dag kan op afstand contact worden gemaakt met de oudere of hulpbehoevende en vice versa door gebruik te maken van beeldbellen
 • Altijd inzicht in actuele urenregistratie
 • Digitale ondertekening van zorgmomenten door professionals
 • Veel sneller factureren, actuele dag-, week- en maandoverzichten
 • Geen papieren zorgmap of zorgdossier meer nodig
 • Registratie van het zorgproces op basis van HKZ-normen
 • Snellere connectie met het zorgkantoor en de gemeente
 • Betere monitoring van cliënt en directe omgeving
 • Het aantal zorgmomenten en het aantal bezoeken kan per dag of per week moeiteloos aangepast worden
 • Efficiëntere dag- en tijdsindeling
 • Actueel inzicht in het zorgproces rondom de cliënt;
 • De CarePad is een uitstekend hulpmiddel om risicosignalering te bevorderen (gemoedstoestand, eenzaamheid, lichamelijk letsel, voeding, vallen, etc.

Waarvoor?

 • Bellen of gebeld worden door gebruik te maken van het icoontje beeldbellen
 • Meer en betere zorgzekerheid
 • Betere afstemming met gemeente en zorgverzekeraar door actuele status
 • Voorkomt fouten en vergissingen in het facturatieproces over-en-weer
 • Bij constant gebruik een enorme tijdwinst en dus aanzienlijke financiële besparing
 • Contact maken met buren en buurtpreventie
 • Actuele informatie over medicatieverstrekking
 • Waarschuwingssysteem medicatietoediening
 • Inzicht in persoonlijk zorgproces
 • Contact houden met de zorgkring van huisarts en specialist tot casemanager en directe naasten
 • Bijhouden en registreren van zorgmomenten (volgens HKZ-normen)
 • Digitaal logboek en registratie voor urenverantwoording

Pluspunten

 • efficiënt zorgproces rondom de oudere of hulpbehoevende
 • betere en snellere afhandeling van het zorgproces
 • snellere risicosignalering
 • betere en snellere afhandeling van de urenregistratie en het facturatieproces
 • enorme besparing op tijd (en geld)
 • geen papieren (HKZ-) zorgdossier meer nodig
 • de houder van de CarePad behoudt de regie over het gebruik ervan

Vereist

Voor het gebruik van de CarePad is alleen een internetaansluiting nodig.

Thuiszorg- en zorgorganisaties

Tot 10 exemplaren geldt een stuksprijs. Vanaf 11 exemplaren gelden voordelige tarieven die oplopen naarmate uw organisatie meer CarePads nodig heeft. Wij geven u graag advies op maat. Stuur een kort bericht met uw gegevens en de gewenste aantallen CarePads. Een pilot van drie maanden onder een beperkt aantal van uw medewerkers (coördinator/manager), verpleegkundigen en cliënten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Voor Wie?

Thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, zorginstellingen, wijkverpleging, vrijwilligersorganisaties, etc.

Waarom?

 • Op ieder gewenst moment van de dag kan op afstand contact worden gemaakt met de cliënt of patiënt en vice versa door gebruik te maken van beeldbellen
 • Betere afstemming van en inzage in het actuele zorgproces
 • Enorme tijdsbesparing, minder papierwerk. Alle relevante informatie direct bij de hand
 • Het aantal zorgmomenten en het aantal bezoeken kan per dag of per week aangepast worden
 • Efficiënte dag- en tijdindeling
 • Actueel inzicht in het zorgproces door betrokken zorgprofessionals
 • De CarePad is een uitstekend hulpmiddel om risicosignalering te bevorderen (gemoedstoestand, eenzaamheid, lichamelijk letsel, voeding, vallen, etc.)

Waarvoor?

 • Bellen of gebeld worden door gebruik te maken van het icoontje beeldbellen
 • Up-to-date logboek
 • Actuele informatie medicatieverstrekking
 • Waarschuwingssysteem medicatietoediening
 • Inzicht in het persoonlijke zorgproces
 • Actuele gegevens voor het zorgkantoor en de gemeente
 • Contact houden met de zorgkring, van huisarts en specialist tot casemanager en verpleegkundigen
 • Bijhouden en registreren van zorgmomenten (volgens HKZ-normen)
 • Registratiesysteem voor zorgmomenten en urenverantwoording
 • Geen papieren zorgdossier meer nodig

Pluspunten

 • Zorg op afstand
 • De CarePad is naast privégebruik vooral voor de zorgcirkel rondom ouderen of hulpbehoevenden een ideaal hulpmiddel
 • Het zorgkantoor, de gemeente of overheidsinstelling kan direct de facturatiegegevens ontvangen middels AW-berichtenverkeer en format van de specifieke gemeente, iWMO – iStandaarden
 • Het zorgregistratiesysteem voorkomt fouten en vergissingen
 • Direct online rapporteren in CarePad
 • Vergroten van de zelfredzaamheid
 • Verbetering doelmatigheid
 • Controle op medicatieverstrekking
 • De houder van de CarePad behoudt de regie over het gebruik ervan

Vereist

Voor het gebruik van de CarePad is alleen een internetaansluiting nodig.

Voor Wie?

Medewerkers en administratie van zorgloketten, budgetbewaking, afdelingen gezondheid, zorg & welzijn, inkoop, sociale wijkteams, veiligheid, toewijzing en handhaving

Waarom?

 • Op ieder gewenst moment kan worden ingelogd* in de actuele zorggegevens van de desbetreffende persoon
 • Inzicht in actuele status indicatiestelling
 • Inzicht in de geregistreerde zorguren per dag, week of maand
 • Inzicht in facturatieproces
 • Inzicht in het aantal zorgmomenten en het aantal bezoeken per dag, per week of per maand door zorgprofessionals en mantelzorgers
 • Actueel overzicht dag- en tijdsbesteding
 • Inzicht in zorgregistratie volgens HKZ-normen
 • De CarePad is een uitstekend hulpmiddel om risicosignalering te bevorderen (gemoedstoestand, eenzaamheid, lichamelijk letsel, voeding, vallen, etc.)

Waarvoor?

 • Overzicht zorgadministratie
 • Bellen of gebeld worden door gebruik te maken van het icoontje beeldbellen
 • Contact maken met buren; buurtpreventie
 • Actuele informatie over medicatieverstrekking
 • Inzicht in persoonlijk zorgproces door de zorgkring
 • Contact houden met de zorgkring, van huisarts en specialist tot casemanager en verpleegkundigen
 • Bijhouden en registreren van zorgmomenten (volgens HKZ-normen)
 • Zorgprofessionals kunnen de CarePad gebruiken als logboek en registratie voor urenverantwoording

Pluspunten

 • De CarePad is naast privégebruik vooral voor de zorgcirkel rondom ouderen of hulpbehoevenden een ideaal hulpmiddel
 • De houder van de CarePad behoudt de regie over het gebruik ervan

Vereist

Voor het gebruik van de CarePad is alleen een internetaansluiting nodig.

Inloggen

Op ieder gewenst moment van de dag kan worden ingelogd, na schriftelijke toestemming van de cliënt, in de actuele zorggegevens van de desbetreffende persoon.